Rzecz o Braciach Działowskich

Napisał: Leszek Mańkowski - Gru• 11•17

Ogólnie znanym jest, że bracia Stanisław i Mieczysław Działowscy są patronami Aeroklubu Mieleckiego. Wszak całe swoje życie związani byli z  kolebką polskiego przemysłu lotniczego. Niewielu jednak wie, że w dwudziestoleciu międzywojennym ci zacni ludzie mieszkali, pracowali i służyli w Krakowie, w 2 Pułku Lotniczym na Rakowicach. Tam również powstawały ich słynne samoloty sygnowane inicjałami DKD.

Nasz klubowy, „loteczkowy” kolega – Teofil Lenartowicz – przez całe życie związany z lotnictwem i znakomity mechanik, po przejściu na emeryturę zajął się historią. A że pióro ma świetne, odkrywa dla nas coraz nowe pokłady wiedzy historycznej o lotnictwie. Niedawnym plonem jego poszukiwań jest reportaż z Mieczysławem Działowskim – seniorem – w roli głównej.

Reportaż ukazał się w gazecie zakładowej WSK Mielec  „Głos Załogi” 36 lat temu. Teraz został uzupełniony wypowiedziami Mieczysława Działowskiego – juniora. Zapraszam do lektury, która przybliży nam losy tych znakomitych a zupełnie niedocenionych konstruktorów. http://cowiemechanikolotnictwie.blogspot.com/2017/12/reportaz-mieczysawa-dziaowskiego-sprzed.html

Msza za lotników u o. Dominika po raz 38

Napisał: Leszek Mańkowski - Gru• 10•17

Tradycyjnie 10 grudnia a wyjątkowo o godzinie 12,30 odbyła się w kościele o. Kapucynów przy ulicy Loretańskiej w Krakowie, 38 już msza święta za lotników. W tym roku na bogato, bo wypadła w niedzielę. Tak więc była trochę inna.

Najpierw bowiem wzięliśmy udział w mszy ogólnej, a następnie po przejściu do kaplicy Matki Bożej Loretańskiej ojciec Dominik zarządził odczytanie długiej listy tych, którzy w ostatnim roku odeszli do „Niebieskiej Eskadry”. W tym roku, listę składającą się z ponad osiemdziesięciu nazwisk odczytał prezes KKSL, Leszek Mańkowski. Niestety w tym roku bracia Kapucyni nie zapewnili nam salki na spotkanie integracyjne w celu złożenia życzeń, co zostało przyjęte ze sporym rozczarowaniem, zwłaszcza przez przyjezdnych. Wszyscy zresztą cieszyliśmy się na spotkanie z przyjaciółmi, których widujemy raz w roku a sytuacja ta zaskoczyła nas wszystkich… (więcej…)

Jubileusz 35 lecia Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

Napisał: Leszek Mańkowski - Gru• 03•17

2 grudnia 2017 roku, w Częstochowie miała miejsce uroczystość z okazji 35 rocznicy powstania Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Rok 2017 jest również jubileuszem 60-lecia reaktywacji  Aeroklubu Częstochowskiego. Przybyłych gości powitał Prezes CzKSL – Roman Antonowicz.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele terenowych władz, prezes Aeroklubu Polskiego- Włodzimierz Skalik, Prezes Rady Seniorów Lotnictwa AP-Leszek Mańkowski, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie-Krzysztof Radwan, delegacje z zaprzyjaźnionych KSL-i, rodziny ojców – założycieli, członkowie Klubu…

Referat z działalności Klubu wygłosił zasłużony członek – prezes honorowy CzKSL – instr. pilot Andrzej Tajchman. Przybliżył On genezę powstania, działalność, oraz sylwetki wybitnych członków. (Szczegółowo każdy z zebranych mógł zapoznać się z osiągnięciami Klubu z publikacji którą wraz z pięknym krawatem i innymi drobnymi upominkami otrzymaliśmy przez rozpoczęciem uroczystości.)

Referat wygłasza instr. pil. Andrzej Tajchman

Był jubileusz, były też i wyróżnienia. Trzech najbardziej zasłużonych członków Klubu zostało wyróżnionych „Złotym Medalem Aeroklubu Polskiego”. Kilku innych otrzymało tytuły i odznaki „Zasłużony Działacz Lotnictwa Sportowego” oraz odznaki „Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego” Goście zostali wyróżnieni dyplomami za zasługi dla lotnictwa sportowego.

(więcej…)

Gdów zorganizuje zawody balonowe w 2018 roku

Napisał: Leszek Mańkowski - Lis• 30•17

14 listopada 2017 roku krakowscy baloniści odwiedzili wójta Gminy Gdów, pana Zbigniewa Wojasa. Wizyta ta miała dwa cele. Po pierwsze delegacja w składzie; Sabina Hawryłko, Marek Michalec i Leszek Mańkowski podziękowała Wójtowi za pomoc w organizacji zawodów balonowych w 2017 roku.

Po drugie, otrzymaliśmy zapewnienie, że Gmina Gdów jest gotowa do organizacji III Fiesty Balonowej, której termin wyznaczono na 8 – 10 czerwca 2018 roku. Bazą Fiesty będzie gościnny kemping „Grosik” na gdowskim Zarabiu.

Fiesty w Gdowie są kontynuacją wiele lat organizowanych przez Bochnię zawodów. Dwa lata temu gmina Bochnia straciła zainteresowanie organizacją tej widowiskowej imprezy, co natychmiast wykorzystał energiczny włodarz Gdowa – Zbigniew Wojas. Gmina Gdów oferuje piękne tereny do uprawiania baloniarstwa, stąd impreza „chwyciła” i w przyszłym roku będziemy rozgrywali już trzecie zawody. Starty aerostatów ze względu na swoją widowiskowość stanowią nie lada atrakcję dla mieszkańców i przyjezdnych gości.

Druga młodość Żurawia

Napisał: Leszek Mańkowski - Lis• 29•17

Samolot LWD Żuraw z 1951 roku długo czekał w kolejce na remont. A jego stan był tragiczny. Wykonany w klasycznej koncepcji stalowego kadłuba i drewnianych skrzydeł źle zniósł swoje ponad 60 lat.

Jednak w tym roku szczęście uśmiechnęło się do niego i w ramach restauracji konstrukcji inż Tadeusza Sołtyka otrzymał drugie życie. A tchnął je w leciwą konstrukcję człowiek bez reszty oddany lotnictwu – Antoni Nowak z Zakładu Naprawczego Sprzętu Lotniczego w Żywcu. Antoni, pilot szybowcowy i samolotowy, a przy tym pasjonat lotnictwa, prócz szybowców, które na co dzień usprawnia i remontuje, doprowadza do stanu kolekcjonerskiego również stare, zabytkowe płatowce. I, co trzeba szczególnie podkreślić, jest w tym świetny. Nie tylko zresztą On, bo i załogę ma zacną. Są to fachowcy o złotych rekach potrafiący z czegoś, co nie przypomina samolotu czy szybowca, zrobić dzieło sztuki przemysłowej.

(więcej…)

Zapraszamy na spotkanie wigilijne w Muzeum Lotnictwa Polskiego

Napisał: Leszek Mańkowski - Lis• 12•17

            ZAPROSZENIE

  W imieniu Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego mam zaszczyt zaprosić Państwa na tradycyjne, wigilijne spotkanie lotników pod nazwą ”Lotniczy Opłatek w MLP 2017”, które odbędzie się 15 grudnia 2017 r., o godzinie 17.00 (piątek)

Spotkanie mające na celu integrację środowiska lotników różnych specjalności, jest jedyną taką okazją do spotkania ludzi, którzy aktualnie uprawiają lotnictwo, bądź z racji wieku są już seniorami.
Zapraszamy na nie lotników z aeroklubów, stowarzyszeń lotniczych, spadochroniarzy i modelarzy. Lotników cywilnych i wojskowych, a także seniorów, którzy pragną kontaktu z lotnictwem. Wśród znamienitego grona gościć będziemy znakomitych sportowców lotniczych.
Nie obejdzie się bez wyróżnień najbardziej zasłużonych.
Serdecznie zapraszamy!
Spotkanie jest składkowe i kosztuje 60 zł od osoby.
Chęć udziału wraz z wpłatą należy zgłaszać do p/o skarbnika KKSL – Krysi Mańkowskiej w nieprzekraczalnym terminie 5 grudnia 2017 r.
Szczegółowe info: L. Mańkowski – 501 383 275, e-mail;  [email protected]

 Leszek Mańkowski
Prezes KKSL

Remembrance Day 2017

Napisał: Leszek Mańkowski - Lis• 08•17

W czasie tej „Ceremonii Upamiętniającej” na wojskowym cmentarzu w Krakowie pamiętamy o wszystkich członkach Wspólnoty Brytyjskiej, którzy oddali życie na morzu, lądzie i w powietrzu w czasie trwania I i II wojny światowej. Pamiętamy o odważnych żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych, którzy walczyli i umierali na swojej ojczystej ziemi oraz za granicą u boku towarzyszy broni pochodzących z państw Wspólnoty Brytyjskiej.

W tym roku Kanadyjski Attache’ Obrony w Polsce Pułkownik Pascal Demers wraz z Panem Kazimierzem Karasińskim – Brytyjskim Konsulem Honorowym w Krakowie powiedzieli: „My, jako Narody Wspólnoty, spotykamy się tutaj z naszymi polskimi przyjaciółmi, aby chwalić Boga i wspomnieć przed Jego obliczem wszystkich, którzy polegli za wolność, sprawiedliwość i pokój; modlić się za tych, którzy przeżyli, okaleczeni na ciele i umyśle oraz ślubować poświecenie potrzebne do pokonania wszystkiego, co jest przeciwne Bogu i  Jego woli„.

Następnie Akt Pamięci odczytali: po angielsku, kanadyjski  Major Michael Bernardo a po polsku Pułkownik Simon Blake RAF. Uroczystość zakończyła się Modlitwą o Pokój po której nastąpiło złożenie wieńców. Wieńce złożyły delegacje władz miasta, wojska, seniorów lotnictwa, oraz szkół. Wystawiona była również księga pamiątkowa do której dokonaliśmy stosownego wpisu. (więcej…)

V Zjazd Agrolotników w Mielcu

Napisał: Leszek Mańkowski - Lis• 02•17

W dniach 21 i 22 października 2017 roku w Mielcu odbył się V Zjazd Agrolotników w Mielcu. Miałem zaszczyt uczestniczyć w nim wraz z Krysią, na zaproszenie p. Lesława Karsta – „spiritus movens” tego wspaniałego i zrealizowanego z wielkim rozmachem wydarzenia, które zgromadziło ponad 500 lotników przybyłych z całego świata. Co ważne – Zjazd odbył się w mieście szczycącym się zbudowaniem dwunastu tysięcy samolotów AN-2, czyli podstawowego narzędzia pracy naszych pilotów agro.

Nie sposób nie będąc jednym z nich opisać to co działo się w czasie tych dwóch dni, więc oddam głos kol. Teofilowi Lenartowiczowi, który w przepiękny sposób zrelacjonował i zilustrował to historyczne wydarzenie. A zrobił to z w sposób jaki pozazdrościł by niejeden historyk. Materiał ten jest skarbnicą wiedzy o agrolotnikach. Zatem głos ma kolega Teofil 🙂

http://cowiemechanikolotnictwie.blogspot.com/2017/11/v-zjazd-agrolotnikow-w-mielcu.html

Dodam jeszcze, że prócz nas w zjeździe wzięli udział koledzy z KKSL: Piotr Gaziński z małżonką i dr pil. Bronisław Malczyk.

Autor relacji, kol. Teofil Lenartowicz z Dagmarą Dulębą i Krysia Mańkowską

Pięknie wykonana makieta samolotu ŁośOd lewej: Krysia, Tomasz Kawa i państwo Gazińscy

Święto zmarłych

Napisał: Leszek Mańkowski - Lis• 01•17

W naszej tradycji jest zakorzeniony szczególny szacunek dla zmarłych, objawiający się troską o ich mogiły i pamięć. W tygodniu poprzedzającym święto Wszystkich Świętych na cmentarzach panuje wzmożony ruch i krzątanina. I my również odwiedzaliśmy naszych przyjaciół, którzy odeszli do „Niebieskiej Eskadry”. Co ważne. Odwiedziliśmy również tych, którzy nie należeli do naszego Klubu, ale dzielili naszą pasję i miłość do lotnictwa
Tydzień rozpoczął się bardzo smutnym akcentem. Pożegnaliśmy bowiem jedynego syna naszej sekretarz – Marii Pląder. Jerzy przegrał walkę ze nieuleczalną chorobą. Miał zaledwie 63 lata… Kiedy żegnaliśmy Go na Rakowicach padał deszcz, co nasza kochana Maria skwitowała – „nawet niebo płacze po moim synku…” Smutno. (więcej…)

Musical „Piloci” na deskach teatru Roma już jest!

Napisał: Leszek Mańkowski - Paź• 29•17

Jest i… objawił się widzom z głośnym przytupem! 🙂 Tydzień po premierze miałem niewątpliwą przyjemność obejrzenia musicalu w znakomitym towarzystwie mojej żony Krysi, oraz naszych warszawskich przyjaciół – Dagmary Dulęby i Jerzego Madlera, prezesa WKSL. Byliśmy zachwyceni…

Za sam pomysł i jego realizację Wojciech Kępczyński powinien dostać medal! Wszak musical powstał w roku poprzedzającym 100 lecie powstania polskiego lotnictwa wojskowego. Czyż można sobie wyobrazić lepszy temat dla podkreślenia tego Jubileuszu jak opowieść o naszych dzielnych pilotach. Opowieść opowiedzianą w piękny sposób, z wplecioną w fabułę miłością, poświeceniem i zdradą. Z kapitalnie podanym – bez zbędnej nachalności – patriotyzmem…

To wszystko w wykonaniu cudownych aktorów – pięknych dziewczyn i wspaniałych chłopaków. Ze znakomitą muzyką stworzona przez Jakuba i Dawida Lubowiczów do jakże trafnych tekstów autorstwa Michała Wojnarowskiego. W całym zespole nie było słabych punktów. Wszyscy zaprezentowali się w sposób – nie zawaham się użyć słowa – brawurowy. Piosenka o naszym kultowym
Hurricane – boska!

Mnogość pięknych kostiumów i dekoracji podkreślały bogactwo widowiska. A hitem absolutnym było – według mnie oczywiście – wykorzystanie na scenie olbrzymich telebimów, dzięki którym można było w niezwykle realistyczny sposób przedstawić walki powietrzne oraz wzbogacić scenografię. Dzięki tej technice pierwszy akt kończy się w zupełnie zaskakujący sposób, robiąc na widzach piorunujące wrażenie…

Kiedy po zakończonym spektaklu na gorąco komentowaliśmy widowisko, cisnęły się na usta słowa: znakomity, świetnie zrobiony, nowatorski, znakomicie łączący historię z lekcją patriotyzmu, podaną w znakomitym stylu i z dużym smakiem.

Przez chwilę zastanawiałem się , dlaczego premierę tego znakomitego dzieła nie wyznaczono na dzień 100 rocznicy odzyskania niepodległości i… odpowiedź nasunęła się sama. Otóż ten znakomity musical przez rok powinno obejrzeć jak najwięcej widzów. Będzie stanowić to hołd dla naszych lotników walczących i ginących na wszystkich frontach świata. Bo nic tak nie przypomni o ich wspaniałych czynach, jak pięknie i ze smakiem podana muzyczna opowieść…

Gratuluję twórcom i wykonawcom zachęcając jednocześnie gorąco do obejrzenia tego autorskiego, ponadczasowego i niezwykle  pięknego, muzycznego spektaklu.

LM