Nasze plany

Written By: Leszek Mańkowski

PLAN

zebrań i działania KKSL na 2017 rok

1. Zebranie ogólne roczne – sprawozdawcze członków KKSL – 7 marca 2017 r. godz. 17.00 w Muzeum Lotnictwa Polskiego

2. Zebrania członków KKSL /ogólne/ w Muzeum Lotnictwa Polskiego, z udziałem Zarządu, w każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 17.00 (za wyjątkiem maja i lipca)

3.I, 7.II, 7.III, 4.IV, 9.V, 6.VI, 1.VIII, 12.IX – wyjątkowo II tydzień, 3.X, 7.XI, 5.XII 2017 r.

3. Zebrania Prezydium i Zarządu KKSL – raz na kwartał, oraz w miarę potrzeb zwołane doraźnie, wg uzgodnienia na Zebraniach ogólnych członków.

Spotkania rocznicowe i uroczystości: /terminy wg zaproszeń/.

w 2017 roku bierzemy udział w:

kwiecień – Miesiąc Pamięci Narodowej. Udział członków KKSL w Apelu Pamięci zorganizowanym przez Szkołę w Czasławiu /miejsce urodzin ś.p. gen. Ludomiła Rayskiego/ oraz w szkołach na terenie miasta Krakowa.

– Małopolska Lotnicza Wiosna 2017 (zawody samolotowe, szybowcowe i balonowe oraz paralotniowe) – rozpoczęcie sezonu

maj –   Udział delegacji i członków KKSL w uroczystościach centralnych Miasta Krakowa z okazji Święta   Konstytucji  oraz zakończenia II wojny światowej

czerwiec – wrzesień –   Udział w imprezach i zawodach lotniczych organizowanych przez Aeroklub Krakowski oraz przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie „Małopolski Piknik Lotniczy”, okolicznościowe wystawy lotnicze.
09-11.06. 2017r. – II Fiesta Balonowa o Puchar Wójta Gminy Gdów – startuje nasza załoga z pilotem Leszkiem Mańkowskim oraz Krysią Mańkowską i Adamem Sobierajem

lipiecPRZERWA WAKACYJNA

sierpień – Uroczystości z okazji 73-tej Rocznicy Powstania Warszawskiego w Kwaterze Brytyjskiej na Cmentarzu Wojskowym Kraków-Prandoty oraz pod Tablicami poległych lotników Alianckich w czasie II Wojny Światowej na terenie Krakowa i Polski Południowej.

sierpień – ŚWIĘTO LOTNICTWA. Uroczystości z Wojskami Lotniczymi i organizacjami lotniczymi.

01.wrzesień – Rocznica Wybuchu II-giej WOJNY ŚWIATOWEJ. Udział Delegacji i członków KKSL w uroczystościach organizowanych przez Miasto Kraków / Cmentarz Kraków – Prandoty – kwatery wojskowe oraz Pomnik Bohaterów Września./

01 wrzesień – Uroczystość pod Pomnikiem Lotników Polskich w Krakowie Al. Jana Pawła II – złożenie kwiatów i zapalenie zniczów.

11 wrzesień – 85 rocznica Katastrofy Lotniczej Polskich Pilotów F. Żwirki i S. Wigury w Cierlicku – Kościelcu /Czechy/. Udział w obchodach delegacji i członków KKSL.

Październik – Zakończenie sezonu lotnego na lotnisku Pobiednik Wielki. Małopolska Lotnicza Jesień 2017 (zawody samolotowe, szybowcowe, balonowe)

1 listopad – Uczczenie Zmarłych i Dzień zaduszny. Złożenie kwiatów, zapalenie zniczów, kart wspomnieniowych na grobach Kolegów – Lotników na cmentarzach, w kwaterze wojskowej, pod Pomnikiem Lotników Polskich w Krakowie.

listopad – Dzień Pamięci „Remembrance Day” – udział w uroczystości w brytyjskiej kwaterze wojskowej na cmentarzu Kraków – Prandoty.

11 listopad – Narodowe Święto Niepodległości. Udział Delegacji i Członków KKSL w uroczystościach organizowanych przez miasto Kraków i organizacje kombatanckie oraz szkoły.

10 grudzień – udział w mszy św. za Lotników w Kościele o.o. Kapucynów w Krakowie, ul. Loretańska 11 godz. 12.00, oraz w „Opłatku”

grudzień – Wigilijne spotkanie pokoleń lotników w  Muzeum Lotnictwa Polskiego. Termin – 8 lub 15 grudnia (piątek – termin uzależniony od MLP)

Przewiduje się udział członków KKSL w przedsięwzięciach zgodnie z kierunkami działań Rady Seniorów Lotnictwa, Organizacji Kombatanckich i Stowarzyszeń, Klubu Wojskowego Ośrodka Kultury, Wojsk Lotniczych, Aeroklubu Krakowskiego, oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Czynu Niepodległościowego i Muzeum Czynu Zbrojnego w Krakowie oraz Muzeum Armii Krajowej. Informacje będą podawane na zebraniach członków KKSL oraz przez internet na stronie klubu www.kksl.p40.pl

DODATKOWE INFORMACJE DLA CZŁONKÓW KKSL

Wysokość składek członkowskich na 2017 rok wynosi zł 100,- rocznie. Jest to minimalna, obowiązkowa składka. Mile widziane będą wyższe wpłaty 🙂

Nadal prosimy członków o aktualne opracowania dotyczące działalności lotniczej i pracy zawodowej oraz podawanie zmian do akt personalnych /osobowych/, otrzymanych odznaczeń, wyróżnień, awansów wojskowych oraz wszelkich dokumentów //kserokopii/. Informacje te będą potrzebne do opracowywanej monografii poświęconej członkom naszego klubu. Redaktorem monografii jest kol. Andrzej Chytkowski

Informujemy, że uległ zmianie nasz adres pocztowy. Obecnie brzmi: KKSL,  Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, Poczta nr 71, Muzeum Lotnictwa Polskiego

Adres internetowy: [email protected]

Strona internetowa klubu : www.kksl.p40.pl

Sekretarz
Maria Pląder

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@