Nasze plany

Written By: Leszek Mańkowski

PLAN

zebrań i działania KKSL na 2020 rok

 

1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków KKSL3 marca 2019 r. godz. 17.00 w Muzeum Lotnictwa Polskiego.

2. Zebrania członków KKSL /ogólne/ w Muzeum Lotnictwa Polskiego, z udziałem Zarządu, w każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 17.00 (za wyjątkiem lipca)

7.I,  4.II,  3.III,  7.IV,  5.V,  2.VI,  4.VIII,  1.IX,  6.X,  3.XI,  3.XII  2020 r.

3. Zebrania Prezydium i Zarządu KKSL – raz na kwartał, oraz w miarę potrzeb zwołane doraźnie, wg uzgodnienia na Zebraniach ogólnych członków.

Spotkania rocznicowe i uroczystości: /terminy wg zaproszeń/.

w 2020 roku bierzemy udział w:

 – Bal Lotników i Obronności. Muzeum Lotnictwa Polskiego – 22 lutego 2020 roku

kwiecień – Miesiąc Pamięci Narodowej. Udział członków KKSL w Apelu Pamięci zorganizowanym przez Szkołę w Czasławiu /miejsce urodzin ś.p. gen. Ludomiła Rayskiego/ oraz w szkołach na terenie miasta Krakowa.

– Małopolska Lotnicza Wiosna 2019 (zawody samolotowe, szybowcowe i balonowe oraz paralotniowe) – rozpoczęcie sezonu  na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim

maj –   Udział delegacji i członków KKSL w uroczystościach centralnych Miasta Krakowa z okazji Święta   Konstytucji  oraz zakończenia II wojny światowej
24 maja 2020 uroczystości pod Pomnikiem Lotników z Prokocimia. Udział bierze poczet sztandarowy KKSL.

czerwiec – Udział w imprezach i zawodach lotniczych organizowanych przez Aeroklub Krakowski oraz przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie „Małopolski Piknik Lotniczy” – 20-21.06.2020, okolicznościowe wystawy lotnicze.
12-14.06. 2020 r. – V Fiesta Balonowa o Puchar Wójta Gminy Gdów – startuje nasza załoga z pilotem Leszkiem Mańkowskim oraz Krysią Mańkowską i Adamem Sobierajem

lipiecPRZERWA WAKACYJNA

sierpień – Uroczystości z okazji 76-tej Rocznicy Powstania Warszawskiego w Kwaterze Brytyjskiej na Cmentarzu Wojskowym Kraków-Prandoty oraz pod Tablicami poległych lotników Alianckich w czasie II Wojny Światowej na terenie Krakowa i Polski Południowej.

sierpień –  28 sierpnia – ŚWIĘTO LOTNICTWA POLSKIEGO. Uroczystości z Wojskami Lotniczymi i organizacjami lotniczymi.

01.wrzesień –  81 Rocznica Wybuchu II WOJNY ŚWIATOWEJ. Udział Delegacji i członków KKSL w uroczystościach organizowanych przez Miasto Kraków / Cmentarz Kraków – Prandoty – kwatery wojskowe oraz Pomnik Bohaterów Września./

01 wrzesień – 31. ROCZNICA BUDOWY POMNIKA LOTNIKÓW POLSKICH W KRAKOWIE. Uroczystość pod Pomnikiem Lotników Polskich w Krakowie Al. Jana Pawła II – złożenie kwiatów i zapalenie zniczów, godzina 12.00.

11 wrzesień – 88 rocznica Katastrofy Lotniczej Polskich Pilotów F. Żwirki i S. Wigury w Cierlicku – Kościelcu /Czechy/. Udział w obchodach delegacji i członków KKSL.
28 września – Święto 6 Brygady Powietrznodesantowej

Październik – Zakończenie sezonu lotnego na lotnisku Pobiednik Wielki. Małopolska Lotnicza Jesień 2019 (zawody samolotowe, szybowcowe, balonowe)
30, 31 października  – uroczystości z okazji 102 rocznicy wyzwolenia Krakowa oraz lotniska Rakowice spod władzy zaborczej

1 listopad – Uczczenie Zmarłych i Dzień zaduszny. Złożenie kwiatów, zapalenie zniczów, kart wspomnieniowych na grobach Kolegów – Lotników na cmentarzach, w kwaterze wojskowej, pod Pomnikiem Lotników Polskich w Krakowie.

listopad – Dzień Pamięci „Remembrance Day” – udział w uroczystości w brytyjskiej kwaterze wojskowej na cmentarzu Kraków – Prandoty.

11 listopad – Narodowe Święto Niepodległości. Udział Delegacji i Członków KKSL w uroczystościach organizowanych przez miasto Kraków i organizacje kombatanckie oraz szkoły.

10 grudzień udział w mszy św. za Lotników w Kościele o.o. Kapucynów w Krakowie, ul. Loretańska 11 godz. 12.00, oraz w „Opłatku”

 Grudzień – Wigilijne spotkanie pokoleń lotników w  Muzeum Lotnictwa Polskiego. Godzina 17.00

Grudzień –  BAL SYLWESTROWY w MLP

Przewiduje się udział członków KKSL w przedsięwzięciach zgodnie z kierunkami działań Rady Seniorów Lotnictwa, Organizacji Kombatanckich i Stowarzyszeń, Klubu Wojskowego Ośrodka Kultury, Wojsk Lotniczych, Aeroklubu Krakowskiego, oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Czynu Niepodległościowego i Muzeum Czynu Zbrojnego w Krakowie oraz Muzeum Armii Krajowej. Informacje będą podawane na zebraniach członków KKSL oraz przez internet na stronie klubu www.kksl.p40.pl i stronie Rady Seniorów Lotnictwa www.rslap.org

DODATKOWE INFORMACJE DLA CZŁONKÓW KKSL

Posiadamy do rozprowadzenia wśród członków ograniczoną ilość medali okolicznościowych wybitych na Jubileusz 90-lecia Aeroklubu Krakowskiego. Chętnych proszę o kontakt z kol. Krystyną Mańkowską.

Wysokość składek członkowskich na 2017 rok wynosi zł 100,- rocznie. Jest to minimalna, obowiązkowa składka. Mile widziane będą wyższe wpłaty 🙂

Nadal prosimy członków o aktualne opracowania dotyczące działalności lotniczej i pracy zawodowej oraz podawanie zmian do akt personalnych /osobowych/, otrzymanych odznaczeń, wyróżnień, awansów wojskowych oraz wszelkich dokumentów //kserokopii/. Informacje te będą potrzebne do opracowywanej monografii poświęconej członkom naszego klubu. Redaktorem monografii jest kol. Andrzej Chytkowski

Informujemy, że uległ zmianie nasz adres pocztowy. Obecnie brzmi: KKSL,  Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, Poczta nr 71, Muzeum Lotnictwa Polskiego

Adres internetowy: [email protected]

Strona internetowa Klubu : www.kksl.p40.pl

Strona internetowa Rady Seniorów Lotnictwa AP: www.rslap.org

Sekretarz
Maria Pląder

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@