Odsłonięcie odnowionego grobowca polskich lotników w Orawce

Napisał: Leszek Mańkowski - wrz• 22•14

Orawka H

 3 września 1939r. niebo nad Orawką stało się świadkiem tragedii polskiej załogi z 24 Eskadry Rozpoznawczej. Około 8 rano sześć samolotów typu PZL 23 B „Karaś” pod dowództwem por. obs. Aleksandra Paszkowskiego rozpoczęło atak. Bombardowanie to znacznie opóźniło niemiecki atak. Niestety jeden z „Karasi”, został trafiony przez nieprzyjacielskie działo przeciwlotnicze z Jabłonki, spadł kilkaset metrów od kościoła w Orawce. Polegli ppor. obs. Tadeusz Prędecki i kpr. Rudolf  Widuch, trzeci z lotników plut. Aleksander Rudkowski, zdołał wyskoczyć ze spadochronem, ciężko ranny dostał się do niewoli. Ciała poległych lotników pochowano w miejscu katastrofy, a następnie ekshumowano i przeniesiono na cmentarz parafialny w Orawce. Miejsce ich wiecznego spoczynku upamiętnia nagrobek w formie krzyża maltańskiego.
Z inicjatywy Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlaka w 75. rocznicę tych tragicznych wydarzeń odnowiono pomnik poległych lotników. 3 września 2014r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w intencji lotników w kościele p.w. Jana Chrzciciela w Orawce koncelebrowana przez księdza proboszcza parafii Orawka Tadeusza Dąbrowskiego oraz księdza dziekana Kazimierza Czepiela. Dalsza część uroczystości odbyła się przed grobem lotników z posterunkiem honorowym i Wojskową Asystą Honorową 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie pod dowództwem kapitana Stanisława Gałana. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe: Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, Podhalańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, szkół z Gminy Jabłonka, OSP Orawka.

Po odegraniu hymnu RP głos zabrał główny organizator Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak. Następnie wysłuchano krótkich wystąpień Posłów na Sejm RP Andrzeja Guta-Mostowego i Edwarda Siarki, por.pilota Leszka Mańkowskiego w imieniu Seniorów Lotnictwa oraz przyjaciela Aleksandra Rudkowskiego, Andrzeja Chytkowskiego. Po przemówieniach nastąpiło uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika, którego dokonali: Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, ksiądz proboszcz parafii Orawka Tadeusz Dąbrowski, Prezes Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa por.pilot Leszek Mańkowski, pani Elżbieta Widera z rodziny kpr. Rudolfa Widucha. Następnie złożono urnę z ziemią z grobu pilota Aleksandra Rudkowskiego. Ziemię z grobu Aleksandra Rudkowskiego, pilota, który zdołał opuścić zestrzelony samolot nad Orawką 3 września 1939r., pobrano dnia 25 sierpnia 2014r. w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim. Osoby, które pobrały ziemię, Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Prezes Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Leszek Mańkowski, Prezes Żeńskiego Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Krystyna Barbara Kurpisz, ppłk pilot. Szczepan Kurpisz oraz Andrzej Chytkowski, uroczyście umieścili urnę z ziemią z grobu Aleksandra Rudkowskiego na płycie pomnika. W ten sposób symbolicznie połączyła się załoga Karasia z 24 Esk Liniowej.

Kolejnym bardzo doniosłym punktem uroczystości było poświęcenia pomnika. Poświęcenia pomnika dokonał ksiądz proboszcza parafii Orawka Tadeusz Dąbrowski. Kapitan Maciej Nojek-oficer prasowy odczytał Apel Pamięci. Oddaniem salwy honorowej uczczono pamięć polskich lotników poległych w Orawce i wszystkich polskich żołnierzy, którzy zginęli na frontach II wojny światowej. Później złożono wieńce i wiązanki złożenie wieńców. Wieniec składali Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy i Poseł na Sejm RP Edward Siarka, następnie Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego o/Kraków i Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa, w imieniu mieszkańców Orawki wieniec składali sołtys wsi Józef Kwaśnica, Andrzej Polaczek i Jan Głusiak, wieniec również złożyła rodzina kaprala Rudolfa Widucha i Starosta Nowotarski Krzysztof Faber. Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak, posłowie Andrzej Gut – Mostowy i Edward Siarka oraz Starosta Nowotarski Krzysztof Faber zapalone znicze. Nastąpiło odprowadzenie Wojskowej Asysty Honorowej i pocztów sztandarowych. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała Orkiestra Dęta OSP z Jabłonki.

Następnie goście przeszli do szkoły w Orawce. Wszystkich zebranych przywitała pani dyrektor ZS w Orawce Maria Fifańska i zaprosiła na spektakl upamiętniający 75-rocznicę wybuchu II wojny światowej w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół w Orawce. Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odnowionego grobowca polskich lotników było z pewnością wielką lekcją patriotyzmu, wydarzeniem, które przeszło do historii Orawy.
Źródło: portal internetowy Gminy Jabłonka

Orawka 1

Orawka3

Orawka5

Orawka6

Orawka7

25 lat Pomnika Ku Czci Lotników Polskich

Napisał: Leszek Mańkowski - wrz• 21•14

1 września obchodziliśmy w Krakowie 25 rocznicę poświęcenia jednego z najpiękniejszych lotniczych pomników! Ponieważ niedługo później zaplanowano obchody 50-cio lecia Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, a na nich wyróżnienie budowniczych Pomnika, przeto poniżej zamieściłem tylko historię jego budowy w skrócie. Pełna historia została napisana przez parę budowniczych – Prezesa Honorowego KKSL, Zbigniewa SOBEŃKĘ i jego małżonkę, Lidię. Historia ta ukazała się w formie książkowej. Autorem poniższego, krótkiego rysu historycznego jest sekretarz KKSL- Maria PLĄDER. Zapraszam do lektury…

Fundamentalnym dziełem, jakie udało się stworzyć naszemu Klubowi (KKSL) jest wybudowanie Pomnika Ku Czci Lotników Polskich poległych w latach 1939 – 1945 na wszystkich frontach świata.
Pomnik usytuowany jest przy al. Jana Pawła II /dawna aleja Planu 6-letniego/ w pobliżu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
Wybudowanie Pomnika wypływało z potrzeby serca oddania hołdu tym, których już nie ma wśród nas.
Pomnik poświęcony jest trzem tysiącom polskich lotników, którzy walczyli i ginęli nad Polską w 1939 roku, uczestniczyli w kampanii francuskiej, mieli znaczący udział w Bitwie o Anglię, osłaniali alianckie konwoje, wspierali wojska desantowe, latali ze zrzutami do okupowanej Ojczyzny, nieśli pomoc powstańczej Warszawie.
Groby lotników polskich rozsiane są na różnych kontynentach, wielu spoczęło w bezimiennych mogiłach, a także na dnie mórz i oceanów.
Twórcą pomnika jest prof. Bronisław Chromy, który zawarł w projekcie architektonicznym Monumentu swoją wizję z czasu wojny – krzyżujących się smug ognia artylerii p/lotniczej oraz symbolu wyzwolenia Polski w sylwetce orła wzlatującego ku wolności.
W skład Społecznego Komitetu Budowy Pomnika weszła większość członków Zarządu Klubu.
To dzięki inicjatywie, olbrzymiej pracy i zdolnościom organizacyjnym członków Zarządu Klubu:
mjr pilota Mariana SULIGI – Prezesa i Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika,
płk pilota Zbigniewa SOBEŃKI – Wiceprezesa KKSL i Sekretarza Generalnego SKBP,
płk pilota Henryka BORONIA – Wiceprezesa KKSL oraz SKBP,
ppor Józefa ZUBRZYCKIEGO /DFC/ – Prezesa Honorowego, członka Prezydium SKBP,
starszej radcy lotnictwa Marii PLĄDER – Sekretarza KKSL i SKBP,
mgr inż. Jana CZERWIŃSKIEGO – Skarbnika KKSL i SKBP,
oraz wielu innym Kolegom, udało się doprowadzić do społecznego zrywu ludzi z kraju i zagranicy, by dzięki ich składkom na ten cel kontynuować budowę.
W tym miejscu wymienić także należy olbrzymią pomoc materiałową oraz robociznę uzyskaną z zakładów pracy i przedsiębiorstw:
Przedsiębiorstwa Geologicznego, „Hydropolu” Kraków, UPBP „Krakbud”, Zakładów Hutniczo-Przetwórczych Metali Nieżelaznych „Hutmen” Wrocław, Huty Kraków, Zakładów Metalurgicznych w Skawinie a także „Budostalu – 1”, który przychodził z pomocą w sytuacji braku transportu. Dużą pomoc finansową udzieliły PLL „LOT”.
Podkreślić należy niezwykłą pracę prof. Bronisława Chromego, który wraz ze Zbigniewem Sobeńką osobiście nadzorował wykonywanie poszczególnych elementów w fazie budowy Pomnika.
Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika nastąpiło 1 września 1989 roku podczas Światowego Zjazdu Lotników – Kombatantów przy udziale przedstawicieli Władz Państwowych, władz Miasta Krakowa, lotników z kraju oraz społeczeństwa.
Było to zakończenie I etapu budowy.
Dzięki pomocy finansowej Honorowego Członka naszego Klubu ś.p. płk pilota Stanisława NAZARKIEWICZA, zostały przeprowadzone prace wykończeniowe przy płycie Pomnika i otoczeniu.
Uroczyste przekazanie tej pamiątki narodowej Władzom Miasta Krakowa nastąpiło dnia 21 czerwca 1996 roku podczas Światowego Zjazdu Lotników, z udziałem ówczesnego Prezydenta Miasta Józefa LASSOTY i b. Przewodniczącego Rady M. Krakowa Stanisława HANDZLIKA.
Pomnik został oddany pod opiekę Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, którą sprawuje już 25 lat.
Obecnie można pod Pomnikiem pokłonić się podniebnym bohaterom i uczcić pamięć o ich heroicznej walce, dzięki której Polska ponownie zaistniała na mapie świata.

100_7747

100_7767

100_7772

 

Uroczystości 70-tej rocznicy zestrzelenia Hell’s Angel

Napisał: Leszek Mańkowski - wrz• 15•14

W sobotę, w Wadowicach, w prywatnym Muzeum Polsko-Amerykańskim „Hell’s Angel” odbyła się uroczystość upamiętniająca 70-tą rocznicę zestrzelenia amerykańskiego Liberatora nad Zydodowicami. Udział wzięli członkowie rodzin załogi, władze samorządowe, seniorzy lotnictwa. Organizatorem był właściciel Muzeum – pan Zygmunt Kraus wspomagany przez red. Edwarda Wyrobę. W uroczystościach wziął udział nasz poczet sztandarowy. Po raz pierwszy od 70 lat nad Wadowicami wykonał przelot samolot w barwach sił powietrznych USA prowadzony przez pilota Antoniego Nowaka. Zapraszam do przeczytania szczegółowej relacji pióra E. Wyroby http://www.wadowita24.pl/13-wrzesnia-i-trzy-rocznice/#more-12162

Relację filmową przygotował dla nas niezawodny Mieczysław Bułąt. Relacja tu: https://www.youtube.com/watch?v=kfq1JdErGro&feature=youtu.be????????

50-cio lecie Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

Napisał: Leszek Mańkowski - wrz• 11•14

W przyszły piątek, 19 września, w gościnnych progach Muzeum Lotnictwa Polskiego obchodzić będziemy uroczyście 50-cio lecie istnienia naszego Klubu. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12-tej częścią oficjalną. Zaproszeni są przedstawiciele władz miasta i województwa, wojska i oczywiście seniorzy z zaprzyjaźnionych klubów. Będą przemówienia, odznaczenia, wyróżnienia i okolicznościowe medale. Na uroczystości obecny będzie nasz sztandar, w którego drzewce VIP-y wbiją pamiątkowe „gwoździe”.

Nasz członek – Jerzy Sobeńko zagra dla nas ze swoją orkiestrą  „Obligato” koncert. Znając Jurka, przygotuje zapewne coś pięknego na tą uroczystą okazję. A po koncercie zaprosimy wszystkich uczestników na jubileuszowego torta pod lampkę wina i zacny poczęstunek.

Odsłonięcie pomnika „Polskie Orły” w Morawicy

Napisał: Leszek Mańkowski - wrz• 01•14
30 sierpnia, w sobotę, odsłonięto na cmentarzu prafialnym w Morawicy koło Balic pomnik „Polskie Orły” poświęcony polskim pilotom poległym i tragicznie zmarłym, którzy złotymi zgłoskami zapisali się w historii lotnictwa polskiego.
Pomnik został zlokalizowany w bezpośrednim pobliżu grobowca kpt Mieczysława Medweckiego, który jako pierwszy pilot poległ w czasie II wojny światowej po starcie do walki z hitlerowskim samolotami bombardującymi Kraków.
Pomnik odsłaniał miedzy innymi weteran II WŚ, 98-letni płk pilot Ludwik Krempa – kawaler Orderu Virtuti Militari, a część poświęconą lotnikom sportowym – prezes KKSL, L. Mańkowski. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes SLLW RP – płk Benedykt Siemaszko. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy Klubu w składzie: Marek Pietruszka, Tadeusz Banaś, Stanisław Jastrzębski. Przyjechali do nas z Warszawy nasi przyjaciele: pani Dagmara Dulęba z DWL i Jerzy Madler – prezes Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.
Odsłonięcie pomnika poprzedził koncert pieśni patriotycznej i msza święta w intencji lotników.
IMG_0772
IMG_0805
IMG_0823
IMG_0841
IMG_0811
IMG_0813
IMG_0831
IMG_0860

 

Ostatnie pożegnanie Juliana Bojanowskiego

Napisał: Leszek Mańkowski - wrz• 01•14

We czwartek pożegnaliśmy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie Juliana Bojanowskiego – wielką postać w lotnictwie cywilnym i sportowym.
Pilota szybowcowego i samolotowego. Pilota doświadczalnego SZD w Bielsku-Białej. Współzałożyciela sekcji lotniczej przy AGH, a później Politechniki Krakowskiej w 1946 roku. Instruktora i wychowawcę młodzieży lotniczej. Wspaniałego człowieka. Na cmentarzu żegnała Go rodzina i przyjaciele lotnicy. W ostatnią drogę odprowadziły Juliana poczty sztandarowe Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa i Bielskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.
Biografię Juliana Bojanowskiego znajdziecie tu: http://lotniczapolska.pl/Zmarl-Julian-Bojanowski,35206
Cześć Jego Pamięci!

Bojanowski 1

Bojanowski

Ostatnie pożegnanie L Bojanowskiego

Bojanowski2

Święto Lotnictwa Polskiego w 8 Bazie LT w Balicach

Napisał: Leszek Mańkowski - sie• 30•14

Na zaproszenie Dowódce 8 BLT płk Krzysztofa CURA wzięliśmy udział w uroczystej zbiórce jednostek bazy. Relację z tego wydarzenia napisał i w postaci filmowej przedstawił nasz  kolega Edward Wyroba ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego.  Linku do relacji tu: http://www.wadowita24.pl/swieto-lotnictwa-polskiego/

Link do filmu tu: https://www.youtube.com/watch?v=uh9d2zQuzZQ&feature=youtu.be

Zapraszam do  przeczytania i obejrzenia.

Uroczyste odsłonięcie odnowionego grobowca lotników w Orawce

Napisał: Leszek Mańkowski - sie• 26•14

W związku z uroczystym odsłonięciem odnowionego grobowca polskich lotników poległych w obronie ojczyzny 3 września 1939 roku, do Krakowa przybyła delegacja pod przewodnictwem Wójta Gminy Jabłonka. Celem jej było pobranie do urny ziemi z grobowca pilota Aleksandra Rudkowskiego, uczestnika kampanii obronnej 1939 roku, pilota „Karasia”, członka naszego KLubu.

Przybyłym gościom asystowali przedstawiciele Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, czyli prezes osobiście i kol. Andrzej Chytkowski – inicjator, oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP – Szczepan Kurpisz z małżonką.

Urna zostanie złożona w odnowionym grobowcu w dniu 3 września. Uroczystości rozpoczną się w Orawce o godzinie 11-tej. Zapraszają na nie Wójt Gminy Jabłonka i Proboszcz Parafii Orawka.

20140825_132710

20140825_132121

20140825_132258

20140825_132226_1

Przyszły tydzień obfituje w ważne uroczystości

Napisał: Leszek Mańkowski - sie• 24•14

W przyszłym tygodniu odbędą się trzy ważne uroczystości na które my, członkowie Klubu mamy zaproszenia.

We czwartek, 28 sierpnia  Dowódca 8 Bazy Lotnictwa Transportowego zaprasza na obchody Dnia Lotnictwa na lotnisko w Balicach. Jest nowy dowódca, który postanowił nie rozsyłać zaproszeń, lecz ustnie zaprasza seniorów. Jeszcze nie wiemy o której rozpocznie się uroczystość, ale wkrótce kol. Benedykt Siemaszko uzyska taką informację. Chętni do uczestnictwa proszeni są o kontakt telefoniczny z prezesem Leszkiem Mańkowskim tel. 501 383 275

W piątek, 29 sierpnia w Banicy gmina Sękowa odbędzie się odsłonięcie pomnika ku czci poległych załóg dwóch bombowców. Będzie to uroczystość o charakterze państwowym. Wybieramy się tam w kilka osób. Jedziemy busem. Chętnych proszę o kontakt jak wyżej. Uroczystość rozpoczyna się o godzinie 11-tej, więc będziemy musieli wyjechać z Krakowa o godzinie 8-mej.

W sobotę, 30 sierpnia w Kościele w Morawicy koło Balic odbędzie się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej „Lotnikom Polskim”. Występujemy na niej wraz ze Sztandarem Klubu. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12-tej mszą świętą. Następnie nastąpi odsłonięcie tablicy. Całość zakończą atrakcje artystyczne i kulinarne. Zaprasza proboszcz Parafi, ks. Palmowski.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w w/w uroczystościach.

Rocznica „Hell’s Angel” – bezprawne działania gminy Tomice

Napisał: Leszek Mańkowski - sie• 22•14

Poniżej zamieszczam list do Konsula Generalnego USA wystosowany w związku z niezgodnymi z prawdą historyczną obchodami rocznicy zestrzelenie samolotu „Hell’s Angel”organizowanymi przez władze gminy Tomice.

Konsul Generalny
Stanów Zjednoczonych A.P.
w Krakowie.

Z ogromnym oburzeniem przyjmujemy w Wadowicach ostatnie poczynania władz samorządowych Gminy Tomice, cechujące się wyłącznie podłożem politycznym, które cieniem kładą się na 70. Rocznicy Walk Lotników Amerykańskich o Wolność Polski.
Kilkanaście dni temu dowiedzieliśmy się, że podjęte zostały próby wydania kilkustronicowego, kolicznościowego wydawnictwa, które w swej treści nie tylko zafałszowałoby historię Liberatora B-24 „Hell’s Angel” zestrzelonego na Zygodowicami, ale też w sposób rażąco sprzeczny z prawem łamałoby prawa autorskie kol. Zygmunta Krausa, inicjatora i współtwórcę zygodowickiego Obelisku oraz wnioskodawcę o nadanie odznaczeń i honorowych tytułów lotnikom amerykańskim, a takze prawa autorskie samego Muzeum Przyjaźni Polsko-Amerykańskiej „Hell’s Angel”.

Dzisiaj dowiadujemy się, że samorząd Gminy Tomice brutalnie bezcześci datę 13 września - która od conajmniej trzech dekad stała się zarówno symbolem zygodowickiej tragedii, ale też na stałe wpisała się w kalendarz obchodów rocznicowych, upamietniających załogę Liberatora „Hell’s Angel” – i organizuje swoje prywatne obchody w dniu 12 września (???), nie zapraszając na te uroczystości nawet osób związanych od początku z ustaleniem faktów oraz pielęgnujących pamięć o lotnikach amerykańskich zestrzelonych nad Zygodowicami – w tym nawet kol. Zygmunta Krausa oraz władz Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej.

Dlatego w załączeniu przesyłam linki do materiałów internetowych przybliżających działania władz samorządowych Gminy Tomice, które po prostu obrażają pamięć o Lotnikach amerykańskich oraz godzą w ceniony i szanowany Naród Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Z wyrazami szacunku pozostaje Edward Wyroba.