Nie żyje doc. dr hab. inż. Leszek MARTINI

Written By: Leszek Mańkowski - Sty• 21•20

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy,

że w dniu 14 stycznia 2020 roku

przeżywszy lat 97, opatrzony św. sakramentami, zmarł

doc. dr hab. inż.

Leszek Martini

ukochany Ojciec i Stryj

Członek Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa –

pracownik naukowo-badawczy w Biurze Projektów Energetycznych

” Energoprojekt” w Krakowie.

Był kierownikiem dwóch katedr mechaniki technicznej

i wytrzymałości materiałów na Wydziale Budownictwa Lądowego

i Wodno-Melioracyjnego Politechniki Szczecińskiej.

Został laureatem Państwowej Nagrody II stopnia w dziedzinie

postępu technicznego za udział w pracach teoretyczno-koncepcyjnych

i projektowo-konstrukcyjnych oraz budowę linii wysokiego napięcia 400KV;

odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi – 1965.

Mając w pamięci dramatyczne przeżycia swojej rodziny

w czasie II Wojny Światowej, angażował się w działalność

stowarzyszeń kultywujących pamięć ofiar tamtego czasu:

Instytutu Katyńskiego, Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich

i Związku Sybiraków – Oddziału w Krakowie.

Redagował Biuletyn Koła Samborzan.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 24 stycznia 2020 roku,

o godz.13.30 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie,

po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku.

Córki Teresa i Małgorzata, bratanica z mężem i rodzina

Leszek Martini w 1949 r. ukończył studia na Politechnice Krakowskiej, Sekcji Lotniczej Wydziału Mechanicznego i pracował jako asystent w Katedrze Wytrzymałości Materiałów. W 1958 rozpoczął pracę w Biurze Konstrukcyjnym Aeroklubu Krakowskiego, przy ul. Zwierzynieckiej 26. Od 1959 pilot szybowcowy i samolotowy turystyczny. Posiadał „Złotą Odznakę Szybowcową”

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.