Wielkanocne spotkanie w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego

Napisał: Leszek Mańkowski - Kwi• 16•19

15 kwietnia 2019 r. na zaproszenie dowódcy 8 Bazy Lotnictwa Transportowego uczestniczyliśmy we wspólnym z żołnierzami Spotkaniu Wielkanocnym.

Spotkanie zostało zorganizowane w hangarze obsługowym Bazy pośród pięknych samolotów. Panowała podniosła, świąteczna atmosfera. Zgromadzonych żołnierzy Bazy oraz zaproszonych gości powitał dowódca, płk dypl. pil. Paweł Bigos, oraz dowódca Rejonowego Ośrodka Naprowadzania.

Po powitaniach Dowódca złożył wszystkim świąteczne życzenia. Smakowite jadło poświecił kapelan Garnizonu Balice. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele krakowskich seniorów lotnictwa reprezentujący krakowski oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z prezesem Stanisławem Wojdyłą, oraz Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa reprezentowany przez członków zarządu z prezesem Rady Seniorów Lotnictwa AP i KKSL, Leszkiem Mańkowskim.

Dziękując za zaproszenie składamy Dowódcy i całemu stanowi osobowemu 8 Bazy życzenia wszelkiej pomyślności oraz zdrowych i wesołych Świąt Wielkanocnych.

120 rocznica urodzin płk pil. Bolesława ORLIŃSKIEGO

Napisał: Leszek Mańkowski - Kwi• 14•19

13 kwietnia 2019 roku na cmentarzu Parafii Świętej Rodziny na wrocławskim Sępolnie odbyła się uroczystość 120 rocznicy urodzin asa polskiego lotnictwa – pułkownika pilota Bolesława Orlińskiego.

Organizatorem uroczystości był Stanisław Błasiak z Jeleniogórkiego KSL – prezes honorowy Klubu Lotników Loteczka. W uroczystości wzięli udział członkowie rodziny Bolesława Orlińskiego, przedstawiciele Wojska Polskiego, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego, prezesi stowarzyszeń lotniczych i ich członkowie. Ze sztandarami wystąpiły kluby: Jeleniogórski KSL i Krakowski KSL. W trakcie uroczystości, którą prowadził Robert Gonera, Stanisław Błasiak w obszernym wystąpieniu nakreślił sylwetkę i osiągnięcia Pułkownika. Głos zabrał również przedstawiciel Wojewody, a ojciec Dominik Orczykowskim wraz z wikarym Parafii odmówili modlitwę.

Następnie złożono wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.

(więcej…)

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Krakowskiego SSLW RP

Napisał: Leszek Mańkowski - Kwi• 14•19

W dniu 10.04.2019 r. w Klubie Garnizonowym na ul. Zyblikiewicza odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Oddziału Krakowskiego.

Działo się! Zebrani wysłuchali sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego za minioną kadencję 2015 – 2019. Dyskusja była dość gorąca, po czym jednak zdecydowaną większością głosów sprawozdania zostały przyjęte, a Zarządowi udzielono absolutorium. Prezesem Zarządu Oddziału Krakowskiego został ponownie płk rez. pil. Stanisław Wojdyła. Gratulujemy ! Skład Zarządu i pozostałych organów statutowych praktycznie nie uległ zmianie. Jedyną nową osobą jest Kol. Stanisław Wiśniewski, który objął funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przyjęto uchwałę programową na bieżącą kadencję 2019 – 2023. Zasadnicze sposoby i kierunki działania będą kontynuowane i rozszerzone o nowe, ciekawe pomysły i zadania, realizowane we współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami i instytucjami oraz lokalnymi samorządami. Krakowski KSL liczy na dalszą, znakomitą współpracę. Życzymy powodzenia nowym Władzom!

Z wizytą u częstochowskich seniorów lotnictwa

Napisał: Leszek Mańkowski - Kwi• 14•19

W dniu 6 kwietnia, na zaproszenie władz Częstochowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa Leszek Mańkowski – prezes Rady Seniorów Lotnictwa i Krakowskiego KSL wraz z Krysią Mańkowską – sekretarzem RSL AP, wzięli udział w uroczystym spotkaniu Wielkanocnym.

Odbyło się ono w restauracji Viking i zgromadziło ponad czterdziestu uczestników. Prezes Rady przywiózł w prezencie najnowszą pozycję wydawniczą serii Acta Aeronautica pt. „100 lat Polskiego Lotnictwa”, którą wraz ze stosowną dedykacją wręczył na ręce prezesa CzKSL, Romana Antonowicza. Książka, a raczej księga, został a wydana przez Muzeum Lotnictwa Polskiego. Wraz z gośćmi, z Krakowa przybył ojciec Dominik Orczykowski, który poświęcił „dary boże”. Po okolicznościowych mowach prezesów przystąpiliśmy do biesiady, uświetnionej żywą muzyką fortepianową z bogatym, rozrywkowym repertuarem. Niestety, w związku z napiętymi planami ojca Dominika po ledwo półtoragodzinnej gościnie musieliśmy opuścić to zacne, gościnne, częstochowskie towarzystwo 🙂 Z przekazów wiemy jednak, że miłe spotkanie trwało jeszcze wiele godzin a uczestnicy bawili się wybornie.

Częstochowskim seniorom życzymy radosnych zdrowych i wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

Spotkanie Wielkanocne krakowskich seniorów

Napisał: Leszek Mańkowski - Kwi• 03•19

2 kwietnia odbyło się comiesięczne spotkanie KKSL, tym razem połączone z tradycyjnym „jajeczkiem”.

Nową świecką tradycją stało się, że spotkania grudniowe robimy z dużym rozmachem, natomiast Wielkanocne, w naszym, senioralnym gronie.

Tym razem byli jednak goście. Przybył na spotkanie – wraz z synem i małżonką – syn naszego instruktora i konstruktora lotni, nieodżałowanego Jana Marii Psuja. Z rąk prezesa KKSL odebrał dyplom i złotą odznakę „Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego”, która została przez Zarząd AP przyznana już po śmierci konstruktora. Gościliśmy też kolegów, którzy wkraczają dopiero na senioralną ścieżkę, ale posiadających za sobą całkiem sporą karierę lotniczą. Łącznie zebrało się nas 42 osoby, co stanowiło ponad 75% stanu osobowego. Świetny to wynik.

(więcej…)

Nie żyje Alina KALICKA-KRAJ – czołowa pilotka samolotowa Aeroklubu Krakowskiego

Napisał: Leszek Mańkowski - Mar• 23•19

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 18 marca 2019 r. zmarła przeżywszy 66 lat Alina Kalicka-Kraj. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 26 marca, we wtorek o godz. 12:20 na cmentarzu w Batowicach (Cmentarz Prądnik Czerwony, kaplica przy ul. Powstańców).

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje w imieniu całej społeczności Aeroklubu Krakowskiego

Alina Kalicka-Kraj urodziła się 10 grudnia 1953 roku w Krakowie. Do Aeroklubu Krakowskiego trafiła w 1972 roku na szkolenie szybowcowe. Wyszkoliła się podstawowo na szybowcu SZD 10-Czapla pod okiem instruktora Jana Bryniarskiego. W 1973 roku rozpoczęła szkolenie samolotowe na Jaku-18, a instruktorem prowadzącym był Piotr Artymowicz. Ukończyła krakowską uczelnię AGH na Wydziale Geologii. Alina Kalicka była członkinią kadry narodowej w sporcie samolotowym. Po raz pierwszy wystartowała w zawodach jako nawigatorka w załodze z Marianem Wajdą w 1974 roku, na XVII Mistrzostwach Polski Rajdowo-Nawigacyjnych w Nowym Targu. Wielokrotnie uczestniczyła w imprezach krajowych w sporcie samolotowym odnosząc sukcesy. Najbardziej spektakularny sukces sportowy odniosła startując w załodze z nawigatorką Mirosławą Sznejder w 1977 roku, podczas XIX Lotu Południowo-Zachodniej Polski im. Franciszka Żwirki, gdzie po pięciu konkurencjach Panie wygrały zawody. Sukces był tym cenniejszy, iż była to jedyna żeńska załoga startująca w tych zawodach. Alina latała aż do 1989 roku, jednak po dziś dzień bliska jej była krakowska społeczność lotnicza.
Foto: Alina Kalicka z Marianem Wajdą w samolocie Wilga podczas zawodów samolotowych.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa

Napisał: Leszek Mańkowski - Mar• 07•19

Zebranie odbyło się w dniu 5 marca 2019 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Rozpoczęło się wyjątkowo uroczyście od wręczenie odznaczeń dla naszych członków. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi,, za za zasługi w pielęgnowaniu tradycji „Polskich Skrzydeł”, zostali odznaczeni: Krystyna Mańkowska i Leszek Mańkowski. Aktu dekoracji dokonał Wicewojewoda Małopolski pan Zbigniew Starzec w asyście dyrektora MLP, Krzysztofa Radwana. W swoim wystąpieniu Wojewoda pogratulował odznaczonym i wyraził chęć uczestniczenia w naszych przyszłych wydarzeniach, gdyż jak stwierdził, będąc na swoim stanowisku od paru miesięcy, chciałby poznać krakowskie środowiska. My ze swej strony zapewniliśmy, że będziemy Go zapraszać. Korzystając z tak świetnej okazji pan Wojewoda wręczył list gratulacyjny dla naszego długoletniego członka – Ryszarda Drozda. W małym rewanżu wręczyliśmy dostojnemu gościowi pamiątkowy medal „90 Lecia Aeroklubu Krakowskiego” Oczywiście z komentarzem, co znajduje się na awersie i rewersie. Medal wręczyli; Maria Pląder i Krzysztof Radwan. Ale to nie wszystko. Pan Wojewoda został obdarowany przez naszego zasłużonego członka, Stanisława Jastrzębskiego książką, będącą jego wspomnieniami pilota z wczesnych, powojennych lat. Był to piękny gest starego żołnierza, który pisze historyczne opracowania o trudnych sprawach Polaków na Wołyniu w latach 1939 – 1945. W imieniu członków KKSL pragnę podziękować panu Wojewodzie za te piękne słowa i piękne wyróżnienia.

Kolejnym punktem programu – już po pożegnaniu pana Wojewody, który udał się na kolejne spotkanie – było wręczenie legitymacji nowo przyjętym członkom. A są to: Waldemar Giemza, Stanisław Guzik i Paweł Kleszcz. Witamy was Koledzy serdecznie i cieszymy się, że jesteście z nami 🙂

Pół godziny później rozpoczęliśmy obrady. Przewodniczył niezawodny Edward Popiołek a protokołowała Maria Pląder. Po przedstawieniu sprawozdań komisji rewizyjnej i skarbnika, wskazujących na bardzo dobrą kondycję naszego Stowarzyszenia, ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. W wyniku przeprowadzonych wyborów na kolejną kadencję do zarządu KKSL zostali wybrani niżej wymienieni. Prezesem został ponownie Leszek Mańkowski. Dwaj wiceprezesi to: Krzysztof Radwan i Henryk Serda, sekretarzem pozostaje Maria Pląder a skarbnikiem Wiesław Guzik. Pozostali członkowie Zarządu to: Andrzej Chytkowski, Krystyna Mańkowska i Adam Sobieraj. Nowe twarze Zarządu to: Paweł Janisiewicz i Stanisław Kozak.

(więcej…)

Ostatnie pożegnanie Jerzego Michała Bożyka

Napisał: Leszek Mańkowski - Lut• 25•19

25 lutego 2019 roku na cmentarzu przy ulicy Rakowickiej w Krakowie przyjaciele, koledzy i fani pożegnali jedną z najbarwniejszych postaci Grodu Kraka – Jerzego Michała Bożyka. Wokalistę, pianistę, tłumacza, przewodnika, ufologa, działacza niepodległościowego, pasjonata lotnictwa. Członka Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Jurek zmarł 16 lutego 2019 roku w wieku 78 lat. Od lat, po amputacji nóg miał problemy ze zdrowiem, ale się nigdy nie poddawał. Traktował życie z dystansem i uśmiechem, nazywając siebie Bożym Jerzykiem i twierdząc, że „Szef” ma nad nim szczególną pieczę. I chyba miał, bo Jurek w swoim mocno rozrywkowym życiu dawał Mu wiele okazji do nadzwyczajnych interwencji. Jako człowiek otwarty dawał się lubić, a kochały Go szczególnie kobiety. Nawet po Jego odejściu nie zawiodły, śpiewając podczas uroczystości pogrzebowej. Nie zawiedli muzycy. Wspaniali muzycy jazzowi, stawili się bo odprowadzić Jerzyka w ostatnią drogę. Żegnało Go sześć pocztów sztandarowych rozmaitych organizacji, których był członkiem. Wśród nich był i nasz – lotniczy sztandar… Były mowy żałobne, z lekka zresztą przydługie i wygłaszane zbyt cicho, a przez to nieczytelne… Jurek za życia pewnie by to towarzystwo podsumował,  ale teraz zapewne jest mu wszystko jedno. Mamroczą, czy nie, to już dla Niego nieistotne. Istotne natomiast jest jazzowe, muzyczne pożegnanie jakie o godzinie 18-tej rozpocznie się pod Baranami. Tam nikt zanudzać gości nie będzie. Muzyką i piosenką wspomną kompana. Bo dobry był… I niech tak zostanie. Żegnaj Jerzy!
Cześć Twojej Pamięci!!!

W odwiedzinach u Mariana Łobody

Napisał: Leszek Mańkowski - Lut• 20•19

Nasi seniorzy, członkowie KKSL dzielą się na tych, którzy przychodzą na zebrania i na tych, których trzeba odwiedzać, bo nie przychodzą 🙂
Powody są rozmaite, ale ten najważniejszy można określić skrótem”SKS panie…” Tak więc nasz członek, Marian, mieści się w tej kategorii 🙂 A że jest to człowiek ciekawy, z bogatym życiorysem, przeto postanowiłem go nawiedzić…

Żeby Go nie przestraszyć wykonałem telefon i umówiłem się na wizytę, w czasie której mieliśmy obgadać sprawę pewnego projektu. Gdy otworzyły się drzwi mieszkania ukazał się w nim chłop wielki i od razu wzbudzający zaufanie. Po wymianie kilku zaledwie zdań, odniosłem wrażenie, że znam tego emerytowanego oficera lotnika od lat… Chłop rzeczowy, konkretny i z ogromną historyczną wiedzą. Niestety, ze względu na wiek, z dużym problemem braku możliwości poruszania się. Kolega Marian, kiedy jeszcze sprawnie się przemieszczał, w niedalekim Parku Wyspiańskiego znalazł instalację w kształcie kuli, symbolizującej prawdopodobnie glob ziemski, która nie opatrzona żadnym napisem stoi sobie tam i… niszczeje. W każdym razie jej pochodzenie oraz celowość zlokalizowania i posadowienia nie są znane.

Nasz kolega wspólnie ze znajomym profesorem postanowili wykorzystać instalację jako bazę do upamiętnienia twórców „Marsza Lotników” – Stanisława Latwisa i Aleksandry Zasuszanki oraz…  Stanisława Wyspiańskiego. Tak, tak, bo nie dość że to „Jego” (Wyspiańskiego) park, to jeszcze miały się tam znaleźć słowa wieszcza „Lecieć, a nie dać się mijać”…  Słowa te, z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, głęboko zapadły w pamięć A. Zasuszanki, stanowiąc główne motto w rozmyślaniach nad tekstem do Marsza. Miały wyrażać to wszystko co piękne i wzniosłe w lataniu.

 

Tak więc, po wypiciu rytualnej kawy ustaliliśmy tok postępowania z nadzieją, że może się uda. A czy się uda – zobaczymy. Zacznę od ustalenia, kto stoi za tą instalacją. Następnie zakładając, że będziemy ją mogli użyć, trzeba uzyskać zgodę od dysponenta parku. I tu mamy nadzieję, ze damy radę. A o resztę będziemy się martwić, jak już będą zgody. Proszę trzymać kciuki, bo cel jest szczytny!

Leszek Mańkowski

Pożegnaliśmy Zbyszka Baranowskiego…

Napisał: Leszek Mańkowski - Lut• 19•19

 Było piękne słoneczne południe, gdy na cmentarzu Rakowickim pożegnaliśmy się z naszym Przyjacielem. W ostatniej ziemskiej drodze towarzyszyła Mu Rodzina, Przyjaciele i my – członkowie Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Nie zabrakło przedstawicieli Muzeum Lotnictwa Polskiego z dyrektorem Krzysztofem Radwanem – instytucji, którą w 1963 roku Zbyszek wraz z Marianem Markowskim mieli zaszczyt zakładać… Żegnaj Przyjacielu. Cześć Twojej Pamięci!!!