Zapraszamy na walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie KKSL

Written By: Leszek Mańkowski - Lut• 08•19

Przypominam, że 5 marca 2019 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Krakowski Klub Seniorów Lotnictwa.

Zebranie rozpocznie się w terminie I o godzinie 17.00 i terminie II o godzinie 17.30. Przypominam również, że zebranie zbiega się z jubileuszem 56 rocznicy powstania naszego Klubu, w związku z czym rozpocznie się od skromnej uroczystości dekoracji przez Wojewodę Małopolskiego dwóch członków naszego klubu odznaczeniami państwowymi. W związku z powyższym proszę o punktualne przybycie na zebranie.

Prezes

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.