Zbigniew BARANOWSKI nie żyje…

Written By: Leszek Mańkowski - Lut• 12•19

11 lutego 2019 roku odszedł do „Niebieskiej Eskadry” członek Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, Zbigniew Baranowski.

Zbyszek, mimo, że nie był pilotem, był lotnikiem przez duże „L”. Kiedy w 1956 roku zaczęło się mówić o astronautyce, Zbyszek jako młody człowiek wziął udział w zebraniu założycielskim Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Astronautycznego. I wsiąkł w astronautykę na wiele długich lat. Do czasu, gdy już jako pracownik Aeroklubu Krakowskiego – Doświadczalnego Ośrodka Rakietowego, na stanowisku technika rakietowego, zetknął się z eksponatami lotniczymi, które przybyły do Krakowa. Był rok 1963 a eksponaty te, to tzw. „Kolekcja Goeringa”, które stanowiły zalążek powstającego w Krakowie Muzeum Lotnictwa Naczelnej Organizacji Technicznej. I tak, nasz Kolega związał się z Muzeum na kilkadziesiąt lat, pracując do 1990 roku, kiedy to ze względów zdrowotnych przeszedł na rentę. Z lotnictwem jednak się nie rozstał. Jego ogromna wiedza z zakresu historii lotnictwa została wykorzystana do pracy społecznej dla Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. W Klubie Zbyszek pełnił wiele funkcji, a do 2018 roku był skarbnikiem Stowarzyszenia. Życzliwy dla ludzi, wiecznie uśmiechnięty, świetny Kolega. Takim Go zapamiętamy.
Spoczywaj w spokoju, Przyjacielu! Cześć Twojej Pamięci!!!

 

BARANOWSKI Zbigniew  ppor.
s. Edwarda i Wandy z d. Nejor ur. 14 marca 1933 Witaszyce pow. Jarocin.
Odznaczenia: Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Odznaka „Za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego”, Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Transportu”.

4 maja 1956 r. wziął udział w zebraniu założycielskim Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. Efektem spotkania było powołanie sekcji technicznej, w której aktywnie działał. W grudniu 1957 na Akademii Górniczo-Hutniczej, przy Zakładzie Silników Cieplnych, zostaje utworzona komórka Techniki Rakietowej i Fizyki Atmosfery. Pracuje tam jako asystent – wolontariusz. 1 kwietnia 1961 podejmuje pracę technika w pracowni rakietowych sondowań atmosfery, utworzonej przy krakowskim oddziale PIH-M. 16 maja 1963 w wyniku rozszerzenia prac przy rakietach doświadczalnych, przechodzi do Doświadczalnego Ośrodka Rakietowego przy Aeroklubie Krakowskim, na stanowisko technika rakietowego. Jesienią 1963 r. został oddelegowany do odbioru przesyłek kolejowych z Wrocławia, zawierających muzealny sprzęt lotniczy. W 1964 pracuje w komisji inwentaryzacyjnej, rejestrującej otrzymane samoloty, szybowce i silniki. Od 1 stycznia 1968 na stanowisku st. instruktora ds. dokumentacji technicznej i administracji w Muzeum Lotnictwa NOT. W sierpniu 1968 organizuje pierwszą stałą ekspozycję sprzętu lotniczego. 1 stycznia 1971 zostaje kierownikiem działu ekspozycji w Muzeum Lotnictwa i Astronautyki. Od początku zajmuje  się tworzeniem biblioteki muzealnej. Dokonuje zakupów literatury, czasopism lotniczych i gromadzi fachową dokumentację. Od 1 września 1984 kierownik biblioteki. W 1990 przeszedł na rentę.

Ostatnie pożegnanie ś.p. Zbigniewa BARANOWSKIEGO odbędzie się 19 lutego 2019 roku na cmentarzu przy ul. Rakowickiej w Krakowie o godzinie 11,40

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.