Memoriał pamięci kpt Mieczysława Medweckiego

Written By: Leszek Mańkowski - Wrz• 03•13

plansza finisz_m

Doczekamy się upamiętnienia śmierci pierwszego pilota – Polaka w II wojnie

Strażnikiem pamięci kpt. pil. Mieczysława Medweckiego,  jest mieszkaniec Chrosnej znany społecznik Stefan Rzewuski. To jemu zawdzięczamy że pamięć o katastrofie, jaka wydarzyła się rankiem 1 września 1939 na tzw. Morawickich Polach nie zaginęła.

 

W miejscu katastrofy Pan Stefan Rzewuski postawił brzozowy krzyż, który od wielu lat przypomina dramat jaki rozegrał się w tym miejscu o 7 rano, 1 września 1939..

Pilot pochowany został na cmentarzu parafialnym w Morawicy a fragment śmigła z rozbitego PZL 11c ozdobił jego grób.

 

Wspólna praca Pana Stefana Rzewuskiego, Wojciecha Krajewskiego z Muzeum Wojska Polskiego i red. Adama Sikorskiego,  autora  lubianego przez pasjonatów historii  programu p.t. „Było nie minęło”, zaowocowała pierwszymi badaniami miejsca katastrofy i publikacjami. Powstało kila ciekawych programów  o pierwszym zestrzelonym  pilocie II Wojny.

 

Ci ludzie ocalili od zapomnienia postać Kapitana. Z czasem zaczęli do nich dołączać inni miłośnicy historii polskiego lotnictwa, żeby wspomnieć tylko Tomasza Jastrzębskiego z Grupy Poszukiwawczej PTH, Roberta Springwalda z Muzeum AK i dr Krzysztofa Wielgusa.

 

Dwa lata temu Pan Stefan Rzewuski wystosował dramatyczny apel do różnych środowisk, instytucji i przedstawicieli władz, o ocalenie od zapomnienia ofiary życia kpt pil. Mieczysława Medweckiego.

 

Apel został podjęty prawie jednocześnie w kilku miejscach.  Studenci Zakładu Architektury Krajobrazu podjęli się przygotowania projektów przyszłego pomnika. Redaktor Adam Sikorski zadbał o przedstawienie sylwetki pilota w prowadzonym przez siebie programie „Było nie minęło”. Członkowie Stowarzyszania Seniorów Lotnictwa Wojskowego postawili sobie za punkt honoru właściwe upamiętnienie miejsca katastrofy.

 

Naprzeciw  wyrażanej przez wielu woli przywrócenia postaci Kapitana  do świadomości historycznej  wyszedł wicedyrektor Muzeum AK  Tadeusz Żaba zapraszając wszystkich zainteresowanych na spotkanie do Muzeum.

 

Jest to inicjatywa obywatelska. Doszło do zawiązania sojuszu i współpracy pomiędzy „władzą a społeczeństwem”. Inicjatorzy spotkali się z dużym zrozumieniem  i życzliwością „władzy”.  Jest duża szansa że powstanie pomnik, którego brak dostrzegają  w równym stopniu obie strony.

 

Wójt gminu Liszki –  Wacława Kula, czując odpowiedzialność za powierzoną mu gminę,  bardzo roztropnie rozważał wszystkie za i przeciw uczestnicząc od samego początku w dyskusjach o pomniku. Ostatecznie do realizacji tego pomysłu przekonała go przedstawiona przez studentów koncepcja szlaku „ Lotniczej Gminy Liszki”, którego zwornikiem będzie pomnik. Wiele nadziei na szczęśliwy finał daje dobra współpraca z Radą Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa i Dowództwem Wojsk Lotniczych

 

Nie bez znaczenia jest też lokalizacja. Będzie on znakomicie widoczny z autostrady. Wjeżdżających od zachodu do Krakowa witać będzie dość intrygująca sylwetka samolotu.

 

Obchodząca  25 lecie powstania Fundacja im Tadeusza Kościuszki wspierająca od lat działania pasjonatów lotnictwa posiadanymi przez siebie zbiorami i doświadczeniem,  na prośbę grupy inicjatywnej w dniu 28 sierpnia 2013r, w Święto Lotnictwa Polskiego, powołała do życia  Społeczny Komitet Budowy Pomnika kapitana pilota Mieczysława Medweckiego. Przewodniczącym Komitetu został Robert Springwald pasjonat historii lotnictwa i wiceprezes Fundacji.

 

Można by się zastanawiać co wspólnego ma Tadeusz Kościuszko z Lotnictwem. Dla Prezesa Tomasza Otrębskiego  było to oczywiste.

Pierwsza polska jednostka lotnictwa myśliwskiego powstała na krakowskim lotnisku rakowieckim a w dniu  31 grudnia 1919 przyjęła nazwę 7. Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki. W szeregach tej eskadry ochotniczo walczyło kilkunastu amerykańskich pilotów. Wspierając budowę pomnika możemy również oddać cześć pilotom Dywizjonu 303 im. Tadeusza Kościuszki.

 

Jak co roku mieszkańcy i pasjonaci historii lotnictwa spotkali się 1 Września o 17.00 na Mszy św. w Kościele Parafialnym w Morawicy. Na grobie pilota zostały złożone  wiązanki kwiatów.  Zaprezentowany został projekt pomnika, który powstał w Zakładzie Krajobrazu Otwartego Wydziału Architektury PK. Do końca października powinny zostać złożone wszystkie dokumenty dotyczące budowy. Chcielibyśmy aby kolejne uroczystości rocznicowe wybuchu II wojny odbyły się na Morawickich Polach przy gotowym już pomniku kpt. pil Mieczysława Medweckiego.

 

Robert Springwald
Leszek Mańkowski

kaliningrad, kpt Medwecki 045kaliningrad, kpt Medwecki 056kaliningrad, kpt Medwecki 062kaliningrad, kpt Medwecki 064

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.