Uroczystość w Muzeum „Hell’s Angel”

Written By: Leszek Mańkowski - Wrz• 17•19

13.09.2017 po raz 28 odbyło się w Prywatnym Muzeum Polsko Amerykańskim „Hell’s  Angel” Zygmunta Kraus w Wadowicach spotkanie pokoleń poświęcone lotnikom amerykańskim ze strąconego 13.09.1944 r samolotu B-24.

Uroczystość uświetnili przedstawiciele miejscowych władz: wójt gminy Tomice pan Witold Grabowski, sekretarz gminy Tomice Ryszard Góralczyk i burmistrz Wadowic pan Bartosz Kaliński.

Przybyli  też państwo Ray i Marian Rollings  z USA, rodzina poległego II pilota por. Matthew W. Hall’a. Opiekował się nimi podczas pobytu w Polsce pan Szymon Serwatka.

Obecny był też pan Józef Kajdasz, kiedyś mieszkaniec jednej z podwadowickich wsi, obecnie mieszkający w Kanadzie, który jako nastolatek był świadkiem wydarzeń z 13.09.1944 r o których opowiedział zebranym na uroczystości gościom.

Spotkanie rozpoczął dr Krzysztof Wielgus który nakreślił rys historyczny i sytuację w Europie latem 1944 roku oraz udział lotnictwa amerykańskiego w działaniach wojennych na terytorium Śląska i Małopolski.

Rankiem, 13 września 1944 r. 831 eskadra lotnictwa bombowego USA wystartowała z miejscowości Venosa w płd. Włoszech do akcji nad Wisłą. Jej celem było niszczenie hitlerowskich urządzeń wojskowych i przemysłowych w rejonie Oświęcimia. Podczas wykonywania bojowego zadania, w godzinach południowych, pocisk artylerii wroga dosięgnął maszynę B-24 nr 64, z załogą pod dowództwem kpt. W.C. Lawrence. Samolot o imieniu ‚Hells Angel’ (Anioł Piekieł), objęty językami płomieni znalazł się w dolinie Skawy. Pięciu członków załogi zdołało uratować się na spadochronach, sześciu zaś zginęło podczas eksplozji nad polami Zygodowic.

Amerykańskich lotników opadających na spadochronach ujęli Niemcy i skierowali do obozu jenieckiego. Poległych, odartych z mundurów, złożono w leśnej mogile w Zygodowicach.  W katastrofie zginęła również poparzona płonącym paliwem Maria z Opalińskich Cichoniowa z Tłuczani.

 

Załogę B-24 stanowili:

Polegli:
kpt. William C. Lawrenc
por. Matthew W. Hali
st. sierż. Everett L. Mac Donald
sierż. Lewis L. Kapłan
st. sierż. William T. Eggers
sierż. Arthur E. Nitsche

Uratowani:
por. George V. Winter
sierż. Vernon O. Christensen
por. Daniel N. Blodget
por. Frank J. Pratt
por. Irving R Canin

Krakowski KSL reprezentowali: wiceprezes Henryk Serda oraz koledzy – Janusz Bielatowicz, Jan Kujawski, i Adam Sobieraj

Tekst i foto: Adam Sobieraj i Ala Sarapata

W/w uroczystość w filmie Edwarda Wyroby:

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.