Uroczysty apel w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej

Written By: Leszek Mańkowski - Wrz• 02•19

1 września o godzinie 12.00 pod Pomnikiem Lotników w Krakowie odbył się uroczysty apel. Obchodziliśmy równocześnie dwie rocznice. Pierwsza,  ta najważniejsza to 80 – ta już rocznica wybuchu II wojny światowej. Druga, nie mniej dla nas – członków KKSL – ważna, to 30 – ta rocznica powstania jednego z najpiękniejszych pomników poświęconych lotnikom – pomnikowi „Lotnikom Polskim Poległym w latach 1939 – 1945”.

Apel prowadził i stosowne przemówienie wygłosił prezes KKSL, Leszek Mańkowski. Uroczystość uświetnił udział pocztu sztandarowego ze sztandarem naszego Klubu. Złożyliśmy wiązankę kwiatów. Na uroczystość przybyli również koledzy – lotnicy ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oddziału krakowskiego. Oczywiście z pięknym wieńcem. Dla tych, którzy z rozmaitych powodów nie mogli stawić się pod pomnikiem by oddać hołd naszym bohaterom zamieszczam treść apelu oraz treść wystąpienia okolicznościowego wygłoszonego po odczytaniu apelu.

 

                             „W 80  rocznicę  wybuchu  II  Wojny  Światowej .

Szanowni zebrani!

         W 80 rocznicę wybuchu  II  wojny  światowej,  wojny  której  Polska  stała  się  pierwszą Ofiarą,  stajemy   tu  przed   Pomnikiem Lotników  powstałym  z  Daru  Serca    tych,  którzy   po  latach  walki   na  wszystkich lotniczych frontach  świata z   wrogami   Rzeczypospolitej zadbali,  by  pamięć  o  żołnierskiej  przysiędze  wierności  ojczyźnie  – Polsce  Wolnej  i  Niepodległej  –  pozostała   potomnym.

       Stajemy, by przywołać pamięć o  wszystkich  Tych,  którzy  ofiarą  swego  życia  poświadczyli,  że  Polska  nie  zginęła  i  nie  zginie.  Stajemy by prosić o modlitwę za  tych,  dla    których  do  ostatniego  tchnienia  walka  o  Wolność  i  Niepodległość  Ojczyzny  była  najwyższym  nakazem  i  dla  Niej  oddali  swe  życie… 

 –  za lotników, którzy we wrześniu  1939  roku,  stanęli  do  nierównej walki  przeciw  hitlerowskiej i sowieckiej agresji.

 –    za tych, którzy    w   okrutnej próbie nie  zawiedli  i  pokazali  światu,  że  Wolna  Polska  jest  naszą   Najwyższą  Wartością.

 –    za tych, których nie  zmogła  wrześniowa  tragedia,  którzy  nigdy  i  nigdzie  nie bacząc  na  cierpienia  i  trudności,  niepomni  doznanych  zawodów  i  krzywd,  nie złamali przysięgi  i  walcząc  o  wolną  Ojczyznę,  żołnierskimi  mogiłami  znaczyli  szlaki bojowe polskiego lotnictwa na Wschodzie  i  Zachodzie,  na  Południu  i  Północy.

-za poległych lotników Brygady Pościgowej, którzy ofiarnie bronili polskiego nieba,  lotników Brygady Bombowej, którzy skutecznie walczyli z zagonami pancernymi wroga, dodając otuchy w walce żołnierzom wojsk lądowych, oraz lotników eskadr łącznikowych i towarzyszących latających często nieuzbrojonymi samolotami z misjami łącznikowymi.                                                                                                                                              

–    za tych, którzy walczyli  pod niebem Francji i bronili Londynu w czasie Bitwy o Anglię.

– za lotników bombowych, którzy swoimi działaniami uszczuplali potencjał wojskowy i produkcyjny hitlerowskich Niemiec.

– za lotników walczących w piaskach Sahary w składzie słynnego dywizjonu Polish Fighting Team.

– za lotników Eskadry Specjalnej 1586 za ich ofiarną pomoc dla polskiego Podziemia, której finałem były heroiczne zrzuty dla walczącej Warszawy,

– za lotników 2 Korpusu Polskiego walczących we Włoszech.

– za lotników 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa oraz 2 Pułku Nocnych Bombowców Kraków walczących na froncie wschodnim.

– za wszystkich żołnierzy, którzy  oddali  swe  życie    Ojczyźnie. 

          Prosimy o  modlitwę  za kpt Mieczysława Medweckiego, który był pierwszą lotniczą ofiarą tej okrutnej wojny, oraz por. Władysława Gnysia – pierwszego zwycięzcy w pojedynku powietrznym – by  Bóg  szczodrze  wynagrodził  im  ich  trud  i  ofiarę  życia dla  Ojczyzny,  a  dla  nas,    niech   Ich   trudy  i  czyny   pozostaną  w   naszej   pamięci     i   będą   przykładem   oddania   naszej  Ojczyźnie  –  Polsce.

                                                     Chwała Bohaterom !

                                                                          Cześć Ich Pamięci!”

„Szanowni Zebrani

30 lat temu, dzięki inicjatywie działaczy Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa powstał pomnik chwały polskiego lotnictwa.

Prace przygotowawcze trwały wiele lat, ze względu na niesprzyjający klimat polityczny jaki panował w minionym ustroju w Polsce. Dopiero rok 1989 – rok przemian ustrojowych – pozwolił na dynamiczne przyspieszenie prac. Komitet Budowy pod przewodnictwem Prezesa KKSL Mariana Suligi, wiceprzewodniczącego Zbigniewa Sobeńki i sekretarza – Marii Pląder, doprowadził do zbudowania i odsłonięcia tego wspaniałego pomnika. Odbyło się to 1 września 1989 roku, w czasie trwania Światowego Zjazdu Lotników Polskich. Ten piękny monument jest dziełem wybitnego polskiego  artysty rzeźbiarza – Bronisława Chromego. Z okazji 25 lecia powstania tego symbolu chwały Polskiego Lotnictwa został odlany medal okolicznościowy „ Gloria Aviatoribus – Chwała Lotnikom”, który został wręczony zasłużonym dla budowy pomnika oraz jego opiekunów. Od tego czasu medal ten jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Kapitułę Życzliwych Awiatorów KKSL. Autorem tego pięknego medalu jest artysta medalier, prof. Jerzy Nowakowski.

Szanowni zebrani od tych tragicznych chwil minęło już 80 lat, czyli cztery pokolenia. Najwyższy to czas, by przestać wymachiwać szablą i szukać winnych. Ich osądziła już historia. Naszym zadaniem – jako potomnych – jest życie w zgodzie z sąsiadami, aby pożoga wojenna nigdy nie zburzyła naszego pięknego świata. To jesteśmy również winni następnym pokoleniom. Niech rozwój lotnictwa – które wszyscy tak kochamy – idzie w kierunku pokojowego wykorzystania i nie stanowi oręża do prowadzenia okrutnych wojen.”

Leszek Mańkowski

Foto: Paweł Baranowski

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.