Zlot Kawalerów Orderu Virtuti Militari w Racławicach

Written By: Leszek Mańkowski - Maj• 13•13

10 maja w Racławicach odbył się uroczysty Zlot Kawalerów Orderu Virtuti Militari z okazji 219 rocznicy Bitwy pod Racławicami. Na zlot stawiło się sześciu weteranów,  a wśród nich nasz zacny członek – Ludwik Krempa.  Spotkanie zorganizował Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, płk Janusz Kurzyna wraz z Wójtem Gminy Racławice – Adamem Szamborskim.

Zlot rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą, po której szacowni goście przewiezieni zostali dorożkami pod pomnik Bartosza Głowackiego. Tam dowódca kompanii honorowej WP odczytał apel poległych, a następnie weteranom wręczono okolicznościowe upominki, a jednego z nich awansowano na kolejny stopień oficerski.

Delegacje wojskowe i samorządowe złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem, po czym licealiści i kadeci Korpusu Kadetów z Lisiej Góry dali pokaz musztry paradnej. Uroczystość zakończyła się uroczystym obiadem.
Przebieg zlotowych uroczystości filmował nasz niezawodny kolega Mieczysław Bułat. Fragmenty relacji filmowej i fotografie pokażemy w czasie czerwcowego spotkania.
Leszek Mańkowski

219 Rocznica Racławice 10.05.2013 013219 Rocznica Racławice 10.05.2013 015219 Rocznica Racławice 10.05.2013 029219 Rocznica Racławice 10.05.2013 039219 Rocznica Racławice 10.05.2013 061219 Rocznica Racławice 10.05.2013 068219 Rocznica Racławice 10.05.2013 077219 Rocznica Racławice 10.05.2013 082

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.