Nasze plany

Written By: Leszek Mańkowski

PLAN

zebrań i działania KKSL na 2019 rok

 

1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków KKSL5 marca 2019 r. godz. 17.00 w Muzeum Lotnictwa Polskiego.

2. Zebrania członków KKSL /ogólne/ w Muzeum Lotnictwa Polskiego, z udziałem Zarządu, w każdy pierwszy wtorek miesiąca godz. 17.00 (za wyjątkiem czerwca i lipca)

8.I,  5.II,  5.III,  2.IV,  7.V,  11.VI,  6.VIII,  3.IX,  1.X,  5.XI,  3.XII  2019 r.

3. Zebrania Prezydium i Zarządu KKSL – raz na kwartał, oraz w miarę potrzeb zwołane doraźnie, wg uzgodnienia na Zebraniach ogólnych członków.

Spotkania rocznicowe i uroczystości: /terminy wg zaproszeń/.

w 2019 roku bierzemy udział w:

 – Bal Lotników i Obronności. Muzeum Lotnictwa Polskiego

kwiecień – Miesiąc Pamięci Narodowej. Udział członków KKSL w Apelu Pamięci zorganizowanym przez Szkołę w Czasławiu /miejsce urodzin ś.p. gen. Ludomiła Rayskiego/ oraz w szkołach na terenie miasta Krakowa.

– Małopolska Lotnicza Wiosna 2019 (zawody samolotowe, szybowcowe i balonowe oraz paralotniowe) – rozpoczęcie sezonu  na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim

maj –   Udział delegacji i członków KKSL w uroczystościach centralnych Miasta Krakowa z okazji Święta   Konstytucji  oraz zakończenia II wojny światowej

czerwiec – Obchody 100 – lecia AEROKLUBU POLSKIEGO – centralne obchody odbędą się w Poznaniu.

–  Udział w imprezach i zawodach lotniczych organizowanych przez Aeroklub Krakowski oraz przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie „Małopolski Piknik Lotniczy” – 22-23.06.2019, okolicznościowe wystawy lotnicze.
07-09.06. 2019r. – IV Fiesta Balonowa o Puchar Wójta Gminy Gdów – startuje nasza załoga z pilotem Leszkiem Mańkowskim oraz Krysią Mańkowską i Adamem Sobierajem

lipiecPRZERWA WAKACYJNA

sierpień – Uroczystości z okazji 75-tej Rocznicy Powstania Warszawskiego w Kwaterze Brytyjskiej na Cmentarzu Wojskowym Kraków-Prandoty oraz pod Tablicami poległych lotników Alianckich w czasie II Wojny Światowej na terenie Krakowa i Polski Południowej.

sierpień – ŚWIĘTO LOTNICTWA. Uroczystości z Wojskami Lotniczymi i organizacjami lotniczymi.

01.wrzesień – Rocznica Wybuchu II-giej WOJNY ŚWIATOWEJ. Udział Delegacji i członków KKSL w uroczystościach organizowanych przez Miasto Kraków / Cmentarz Kraków – Prandoty – kwatery wojskowe oraz Pomnik Bohaterów Września./

01 wrzesień – 30-ta ROCZNICA BUDOWY POMNIKA LOTNIKÓW POLSKICH W KRAKOWIE. Uroczystość pod Pomnikiem Lotników Polskich w Krakowie Al. Jana Pawła II – złożenie kwiatów i zapalenie zniczów, godzina 12.00.

11 wrzesień – 87 rocznica Katastrofy Lotniczej Polskich Pilotów F. Żwirki i S. Wigury w Cierlicku – Kościelcu /Czechy/. Udział w obchodach delegacji i członków KKSL.

Październik – Zakończenie sezonu lotnego na lotnisku Pobiednik Wielki. Małopolska Lotnicza Jesień 2019 (zawody samolotowe, szybowcowe, balonowe)

1 listopad – Uczczenie Zmarłych i Dzień zaduszny. Złożenie kwiatów, zapalenie zniczów, kart wspomnieniowych na grobach Kolegów – Lotników na cmentarzach, w kwaterze wojskowej, pod Pomnikiem Lotników Polskich w Krakowie.

listopad – Dzień Pamięci „Remembrance Day” – udział w uroczystości w brytyjskiej kwaterze wojskowej na cmentarzu Kraków – Prandoty.

11 listopad – Narodowe Święto Niepodległości. Udział Delegacji i Członków KKSL w uroczystościach organizowanych przez miasto Kraków i organizacje kombatanckie oraz szkoły.

10 grudzień udział w 40 – JUBILEUSZOWEJ mszy św. za Lotników w Kościele o.o. Kapucynów w Krakowie, ul. Loretańska 11 godz. 12.00, oraz w „Opłatku”

 17 grudzień – Wigilijne spotkanie pokoleń lotników w  Muzeum Lotnictwa Polskiego. Godzina 17.00

Grudzień –  BAL SYLWESTROWY w MLP

Przewiduje się udział członków KKSL w przedsięwzięciach zgodnie z kierunkami działań Rady Seniorów Lotnictwa, Organizacji Kombatanckich i Stowarzyszeń, Klubu Wojskowego Ośrodka Kultury, Wojsk Lotniczych, Aeroklubu Krakowskiego, oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego, Muzeum Czynu Niepodległościowego i Muzeum Czynu Zbrojnego w Krakowie oraz Muzeum Armii Krajowej. Informacje będą podawane na zebraniach członków KKSL oraz przez internet na stronie klubu www.kksl.p40.pl i stronie Rady Seniorów Lotnictwa www.rslap.org

DODATKOWE INFORMACJE DLA CZŁONKÓW KKSL

Posiadamy do rozprowadzenia wśród członków ograniczoną ilość medali okolicznościowych wybitych na Jubileusz 90-lecia Aeroklubu Krakowskiego. Chętnych proszę o kontakt z kol. Krystyną Mańkowską.

Wysokość składek członkowskich na 2017 rok wynosi zł 100,- rocznie. Jest to minimalna, obowiązkowa składka. Mile widziane będą wyższe wpłaty 🙂

Nadal prosimy członków o aktualne opracowania dotyczące działalności lotniczej i pracy zawodowej oraz podawanie zmian do akt personalnych /osobowych/, otrzymanych odznaczeń, wyróżnień, awansów wojskowych oraz wszelkich dokumentów //kserokopii/. Informacje te będą potrzebne do opracowywanej monografii poświęconej członkom naszego klubu. Redaktorem monografii jest kol. Andrzej Chytkowski

Informujemy, że uległ zmianie nasz adres pocztowy. Obecnie brzmi: KKSL,  Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków, Poczta nr 71, Muzeum Lotnictwa Polskiego

Adres internetowy: [email protected]

Strona internetowa Klubu : www.kksl.p40.pl

Strona internetowa Rady Seniorów Lotnictwa AP: www.rslap.org

Sekretarz
Maria Pląder

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@